W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Kontakty z dzieckiem zwane spotkaniami/widzeniami z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej i wiążą się w pierwszej kolejności z relacjami rodziców z małoletnimi dziećmi, którzy to mają wzajemne prawo i obowiązek utrzymywać je ze sobą.

 

Kontakty z dzieckiem mogą obejmować w szczególności: wspólne przebywanie (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), a także bezpośrednie porozumiewanie się z dzieckiem (rozmowy telefoniczne), utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy dotyczące kontaktów rodziców i dzieci stosuje się odpowiednio do kontaktów następujących grup osób:

 • rodzeństwa;
 • dziadków;
 • powinowatych w linii prostej;
 • innych osób, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

 

Jak ustalić kontakty dziadków z wnukami?

Kontakty dziadków z wnukami ustalają dziadkowie z rodzicami dziecka, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W braku porozumienia dziadków z rodzicami dziecka co do kontaktów z wnukami rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy ustalając kontakty dziadków z wnukami również bierze pod uwagę dobro dzieckajego rozsądne życzenia.

 

Sądowe ustalenie kontaktów dziadków z wnukami

Jeżeli rodzic lub rodzice uniemożliwiają odwiedziny dziadków ze swoimi pociechami, babcia i dziadek mogą wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów. W tym celu należy złożyć do sądu opiekuńczego wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukami.

 

Wniosek o ustalenie kontaktów z wnukami – co warto wiedzieć:

 • wniosek składamy do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (nie dziadków!),
 • Wnioskodawca – dziadkowie; Uczestnicy – rodzic/e dziecka,
 • opłata sądowa od wniosku – 100,00 zł,
 • warto dokładnie opisać:
 • jak aktualnie wyglądają kontakty z wnukami i dlaczego tak wyglądają;
 • jakiego rodzaju kontaktów się domagamy (poza miejscem stałego pobytu dziecka, w miejscu zamieszkania dziecka) oraz
 • w jakim zakresie czasowym domagamy się kontaktów z wnukami dokładnie dni miesiąca i godziny żądanych kontaktów (np. każda pierwsza i druga sobota każdego następującego po sobie miesiąca, w godzinach od 10-tej do 15-tej);
 • pamiętaj podpisz wniosek.

Pamiętaj! Sporządzając wniosek o ustalenie kontaktów z wnukami należy uwzględnić rytm życia i zwyczaje dziecka, jego potrzeby zdrowotne, obowiązki szkolne, zajęcia dodatkowe, a także ustalone kontakty z innymi członkami rodziny, w tym z drugim z rodziców.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat