W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Jak zablokować przyjęcie nowego członka do koła łowieckiego?

O przyjęciu nowych członków do koła łowieckiego decyduje Zarząd koła w formie uchwały. Zdarzają się sytuację gdy dotychczasowi członkowie koła łowieckiego nie są zainteresowani przyjęciem nowych myśliwych np. ze względu na znaczną ilość myśliwych oraz małą powierzchnię dzierżawionych przez koło obwodów łowickich. Statut PZŁ przewiduje możliwość wpływu dotychczasowych członków na decyzję co do przyjęcia nowego członka koła łowieckiego.

 

Zarząd koła w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego zobowiązany jest powiadomić o swojej decyzji innych członków koła drogą elektroniczną lub w inny sposób określony przez walne zgromadzenie np. w formie wiadomości sms. UWAGA! Sposób powiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka powinien zapewnić możliwość ustalenia daty wykonania tej czynności. Od chwili powiadomienia o uchwale, a nie np. od momentu odczytania wiadomości e-mail/sms, rozpoczyna się bieg terminu do zaskarżenia tej uchwały przez innych członków koła.

 

Dotychczasowi członkowie koła, którzy nie zgadzają się z decyzją Zarządu koła w zakresie przyjęcia nowego członka do koła łowieckiego mogą wnieść ODWOŁANIE do Walnego Zgromadzenia koła łowieckiego.

 

Uchwałę o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego mogą zaskarżyć inni jego członkowie w liczbie 1/3 dotychczasowego składu koła.

Termin na zaskarżenie uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego to 30 dni od dnia powiadomienia myśliwych o podjęciu tej uchwały.

 

Odwołanie od uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego powinno zawierać co najmniej:

  • wskazanie uchwały, od której składane jest odwołanie (jeśli Zarząd koła jedną uchwałą przyjął kilku nowych członków to należy wskazać w odniesieniu do którego członka składane jest odwołanie),
  • uzasadnienie braku zgody na przyjęcie nowego członka (uzasadnienie powinno być konkretne poprzez wskazanie np. negatywnego wpływu przyjęcia nowego członka na rzecz całego koła łowieckiego i jego aktualnych członków),
  • wskazanie danych osobowych dotychczasowych członków, którzy nie wyrażają zgody na przyjęcie nowego członka,
  • czytelne podpisy dotychczasowych członków koła.

 

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu koła łowieckiego winno zostać rozpoznane odwołanie od uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego. Do momentu rozpatrzenia odwołania członków koła uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka nie wywołuje skutków prawnych w sferze członkostwa, czyli nie następuje nabycie członkostwa w kole łowieckim.

 

Pamiętaj! Skuteczne wniesienie odwołania od uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego wstrzymuje jej uprawomocnienie aż do chwili jego rozpoznania. Od ostatecznej uchwały walnego zgromadzenia odwołanie nie przysługuje oraz nie można je zaskarżyć w trybie przewidzianym w art. 33 ust. 6 ustawy – Prawo łowieckie (odwołanie do sądu okręgowego).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat