W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy – prawa i obowiązki pracownika

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy określa się jako wypowiedzenie zmieniające, albowiem w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy o pracę nie ma ono na celu ustania stosunku pracy, a jedynie jego przekształcenie.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest konieczne w przypadku, kiedy pracodawca zamierza zmienić pracownikowi w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce pracy,
 • stanowisko pracy,
 • system organizacji czasu pracy i rozkład czasu pracy,
 • pogorszyć warunki wynagrodzenia.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę. Oznacza to, że wypowiedzenie zmieniające m.in.:

 • musi być dokonane w formie pisemnej,
 • musi być uzasadnione,
 • musi być konsultowane z zakładową organizacją związkową.

Pamiętać trzeba, iż pracodawca jest zobowiązany pouczyć pracownika, w piśmie wypowiadającym dotychczasowe warunki pracy i płacy, o przysługującym mu prawie do odmowy przyjęcia nowych warunków. W przypadku braku takiego pouczenia, pracownik może skutecznie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków aż do końca okresu wypowiedzenia.

Pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające – co dalej?

Skutek, jaki wywoła wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) zależy od stanowiska pracownika. Należy pamiętać, że pracownik na podjęcie odpowiednich kroków ma zakreślone ściśle określone terminy.

 1. Pracownik może przyjąć zaproponowane warunki. Z przepisów Kodeksu pracy wynika, iż do uznania nowych warunków za przyjęte przez pracownika wystarczy jego milcząca zgoda. Jeśli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia pracownik nie złoży oświadczenia o odrzuceniu nowych warunków, uznaje się, iż je zaakceptował i po upływie okresu wypowiedzenia zaczynają obowiązywać nowe warunki.

 

 1. Pracownik może odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków, co w konsekwencji doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Na złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracownik ma czas do upływu połowy okresu wypowiedzenia. Przykład: umowa o pracę na czas nieokreślony, pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata, czyli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, a w konsekwencji oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków należy złożyć pracodawcy w ciągu 1,5 miesiąca od otrzymania wypowiedzenia.

 

 1. Pracownik może odmówić przyjęcia propozycji pracodawcy (w terminie wskazanym w pkt. 2) oraz jednocześnie odwołać się do Sądu Pracy żądając:
 • uznania bezskuteczności wypowiedzenia zmieniającego lub
 • przywrócenia do pracy.

Z odwołaniem pracownik może wystąpić w terminie 21 dni od chwili otrzymania wypowiedzenia. Pozytywne dla pracownika rozstrzygnięcie Sądu Pracy spowoduje przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach, jednak w czasie trwania postępowania umowa o pracę – po upływie okresu wypowiedzenia ulegnie rozwiązaniu i pracownik do czasu uprawomocnienia się wyroku nie będzie miał pracy i nie otrzyma wynagrodzenia (na żądanie pracownika sąd pracy może zasądzić mu wynagrodzenie za okres, w którym pozostawał bez pracy, jednak za okres nie dłuższy niż za 2 miesiące, a jeśli okres wypowiedzenia trwał 3 miesiące, to nie więcej niż za miesiąc).

 

 1. Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do Sąd Pracy (termin 21 dni) i jednocześnie nie odmawiać przyjęcia nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę. W takim przypadku po upływie okresu wypowiedzenia pracownika obowiązują nowe warunki, jednak Sąd Pracy może w wyroku orzec przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy. Różnica w stosunku do sytuacji opisanej w pkt. 3 jest taka, że przez czas trwania postępowania sądowego pracownik nadal świadczy pracę, ale po upływie okresu wypowiedzenia, robi to na zmienionych warunkach.

 

 1. Pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków pracy (do czasu upływu polowy okresu wypowiedzenia) oraz wystąpić do Sądu Pracy (w terminie 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia) z żądaniem wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, jednak nie niższym niż za okres wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że wystąpienie do sądy pracy jest niezależne od odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub zgody na ich przyjęcie tzn.:

 1. samo skierowanie do sądu pracy powództwa przeciwko pracodawcy nie oznacza, że pracownik nie zgadza się na zaproponowane mu warunki,
 2. przyjęcie zaproponowanych warunków nie pozbawia pracownika możliwości kwestionowania wypowiedzenia zmieniającego przed sądem pracy.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat