W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Wykluczenie z koła łowieckiego – co dalej?

Członek traci członkostwo w kole łowieckim na skutek skreślenia lub wykluczenia.

 

Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:

 • nieprzestrzegania uchwał organów koła;
 • nieusprawiedliwionego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
 • rażącego naruszania zasad etyki łowieckiej lub dobrych obyczajów.

 

Organ podejmujący decyzję o wykluczeniu członka koła łowieckiego to Zarząd koła łowieckiego.

Procedura wykluczenia członka z koła łowieckiego

 1. Wezwanie członka koła łowieckiego na posiedzenie Zarządu koła.
 2. Przedstawienie członkowi koła zastrzeżeń co do jego postępowania w kole łowieckim.
 3. Wysłuchanie członka koła łowieckiego.
 4. Podjęcie decyzji przez Zarząd koła.
 5. W przypadku podjęcia decyzji o wykluczeniu członka z koła łowieckiego -> doręczenie uchwały członkowi koła.

Uchwała o wykluczeniu członka z koła łowieckiego powinna zawierać:

 • określenie organu, który podjął decyzję,
 • sentencję,
 • uzasadnienie,
 • pouczenie o terminie i trybie zaskarżenia uchwały,
 • datę,
 • podpisy członków organu (Zarządu koła łowieckiego).

Kwestionowanie uchwały o wykluczeniu członka z koła łowieckiego

W sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zgromadzenia.

Odwołanie od uchwały o wykluczeniu z koła łowieckiego składa się:

 • na piśmie
 • w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • za pośrednictwem Zarządu koła.

Na co należy zwrócić uwagę przy sporządzeniu odwołania od uchwały o wykluczeniu z koła łowieckiego:

 • czy przed podjęciem uchwały Zarząd koła umożliwił członkowi koła łowieckiego wypowiedzieć się w sprawie, która ma się stać przedmiotem uchwały (prawo do obrony);
 • czy Zarząd koła przedstawił dowody potwierdzające niewłaściwe zachowanie członka koła łowieckiego;
 • czy uzasadnienie uchwał o wykluczeniu z koła łowieckiego jest konkretne a nie tylko lakoniczne;
 • czy w uchwale znajduje się pouczenie o trybie odwołania (prawo do zaskarżenia uchwały).

O etapach procedury wykluczenia z koła łowieckiego przeczytasz -> Postępowanie wewnątrzorganizacyjne w sprawie wykluczenia myśliwego z koła łowieckiego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat