W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Utrata członkostwa w kole łowieckim – jak sporządzić odwołanie do sądu?

W przypadku nieuwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu koła w przedmiocie wykluczenia z koła łowieckiego zainteresowanemu przysługuje PRAWO ODWOŁANIA SIĘ od uchwały walnego zgromadzenia DO SĄDU.

Sądem właściwym do rozpoznania odwołania w sprawie utraty członkostwa w kole łowieckim jest SĄD OKRĘGOWY.

Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni, liczone od daty doręczenia myśliwemu rozstrzygnięcia kończącego postępowanie wewnątrzorganizacyjne, tj. uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wykluczenia myśliwego z koła łowieckiego.

Pamiętaj! Jeśli uchwała walnego zgromadzenia została doręczona listownie to koniecznie zachowaj kopertę, która pozwoli odliczyć termin na złożenie odwołania.

 

Odwołanie od uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wykluczenia z koła łowieckiego powinno zawierać co najmniej:

  • określenie uchwały Zarządu koła oraz uchwały walnego zgromadzenia - > najlepiej je dołącz do odwołania,
  • udowodnienie zachowania 14 dniowego terminu,
  • wskazanie dowodów, które chcesz aby sąd przeprowadził,
  • wskazanie zarzutów, które stawiasz decyzjom organów koła łowieckiego,
  • nie zapomnij o podpisie.

 

Sąd rozpoznając roszczenie wykluczonego myśliwego uprawniony jest do zbadania:

  • czy rzeczywiście miały miejsce okoliczności wskazane w uchwale jako podstawa wykluczenia myśliwego z koła łowieckiego,
  • czy postawione myśliwemu zarzuty stanowią ustawową bądź statutową podstawę wykluczenia,
  • czy zastosowane względem myśliwego środki dyscyplinujące były w okolicznościach konkretnej sprawy słuszne, czyli adekwatne do stwierdzonych przewinień czy też naruszeń statutu.

 

Ważne! Sąd nie powinien badać, czy istniały jeszcze inne przyczyny niepowołane w uchwale, które mogłyby ewentualnie uzasadniać pozbawienie myśliwego członkostwa w kole łowieckim. Rola sądu polega nie na ocenie całokształtu zachowania się i działalności myśliwego, lecz jedynie na zbadaniu, czy przyczyny podane w uchwale o wykluczeniu z koła łowieckiego istniały i czy wydanie takiej decyzji nie naruszało przepisów prawa lub postanowień statutu.

Sąd Okręgowy rozpoznaje sprawę wykluczenia myśliwego z koła łowieckiego jako sąd drugiej instancji, zaś od jego orzeczenia kasacja nie przysługuje. Powyższe oznacza, że orzeczenie Sądu Okręgowego definitywnie kończy postępowanie w sprawie członkostwa myśliwego w danym kole łowieckim.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat