W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto?

Jesteś poszkodowanym np. w wyniku kolizji drogowej/zdarzenia losowego, zgłosiłeś szkodę a ubezpieczyciel proponuje zawarcie ugody, czyli szybkie zakończenie sprawy i ekspresowa wypłata należnego odszkodowania/zadośćuczynienia?

Co to jest ugoda/porozumienie?

W pierwszej kolejności przed podjęciem decyzji o podpisaniu/nie podpisaniu porozumienia z ubezpieczycielem warto zrozumieć czym jest UGODA.

W myśl art. 917 Kodeksu Cywilnego „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.”. W skrócie UGODA to umowa, na mocy której ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu określoną kwotę, natomiast poszkodowany przyjmuje ją jako pełne zaspokojenie swoich roszczeń i zrzeka się dochodzenia w przyszłości konkretnych/ wszelkich dalszych roszczeń związanych ze szkodą.

Pamiętaj! Wzajemne ustępstwa stron są integralnym elementem każdej ugody. Umowa nieposiadająca kompromisowego charakteru, po prostu nie będzie ugodą.

 

Dlaczego ubezpieczyciel proponuje zawarcie ugody/porozumienia?

Pamiętaj ubezpieczyciel nie jest to podmiot, w którego interesie jest wypłacanie świadczeń np. odszkodowania czy zadośćuczynienia. Zawierając porozumienie poszkodowany zgadza się na wypłatę określonej kwoty i zrzeka się dalszych roszczeń. Zawierając ugodę ubezpieczyciel bardzo często zyskuje nie tylko czas ale również pieniądze związane np. ze potencjalnym skierowaniem sprawy na drogę sądową.

UWAGA! Zakłady ubezpieczeń bardzo często oferują w ramach ugody zaniżone kwoty świadczeń, które są nieadekwatne do rozmiaru poniesionej szkody. Ubezpieczyciele proponują zawarcie ugody również w sytuacjach gdy poszkodowany nie zgłosił jeszcze wszystkich należnych roszczeń.

 

Czy warto zawsze odrzucać propozycję zawarcia z ubezpieczycielem ugody?

W mojej ocenie zawsze należy przeanalizować całokształt sprawy m.in. kwotę zaproponowanego świadczenia, rozmiar szkody, kwotę niezbędną do przywrócenia stanu sprzed szkody.

Jeśli nie jesteś w stanie ocenić rozmiaru szkody -> zwróć się o pomoc do osoby/pomiotu zajmującego się szacowaniem szkody np. uszkodzeniu uległ samochód warto zlecić sporządzenie kalkulacji naprawy pojazdu; uszkodzeniu uległ dach w domu jednorodzinnym warto poprosić o konsultację z osobą/podmiotem zajmującym się pracami dekarskim celem ustalenia kwoty niezbędnej do naprawy dachu (materiał + praca).

W przypadku gdy kwota świadczenia zaoferowana przez ubezpieczyciela jest niższa niż ustalona kwota niezbędna do przywrócenia stanu sprzed szkody zalecam podjęcie NEGOCJACJI.

Podpisując ugodę z ubezpieczycielem należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • określony zakres roszczeń np. odszkodowanie za uszkodzone rzeczy ruchome (samochód, ubrania, sprzęt elektroniczny), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, koszty leczenia, renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • kwotę świadczenia w odniesieniu do każdego zgłoszonego roszczenia;
  • czy podpisując ugodę zrzekasz się konkretnych/wszystkich przyszłych roszczeń na etapie negocjacyjnym i sądowym;
  • termin wypłaty świadczenia.

 

Pamiętaj! Jako osoba poszkodowana nie masz obowiązku zawierać proponowanej przez ubezpieczyciela ugody. Jeśli nie zgadzasz się z proponowaną kwotą świadczenia masz prawo składać ODOWŁANIE od decyzji/NEGOCJOWAĆ, przy czym warto zadbać o uzasadnienie swojego stanowiska np. kalkulacjami, opiniami, orzeczeniami sądów powszechnych.

Jeśli na etapie przedsądowym (ugodowym) nie dojdziesz do porozumienia z ubezpieczycielem, otwartą masz drogę sądową. Jednakże pamiętaj, że każde roszczenie ulega przedawnieniu, dlatego nie warto zwlekać na ostatnią chwilę.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat