W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Spadek a wpis do księgi wieczystej

Czym jest księga wieczysta?

Księgi wieczyste są prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości a zakładane są dla nieruchomości, które nie mają, lub których księgi wieczyste zaginęły.

Dla każdej nieruchomości jest prowadzona odrębna księga wieczysta.

Księgi wieczyste są jawne i dostępne dla każdego. Zakłada się, że prawo wpisane do księgi wieczystej (prawo jawne) jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. To domniemanie stanowi podstawową zasadę ksiąg wieczystych – rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej. W związku z tym bardzo ważne jest wpisanie do księgi wieczystej praw nabytych w drodze spadku np.

  • prawo własność nieruchomości gruntowej;
  • prawo własność lokalu (mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu) stanowiącego odrębną nieruchomość;
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość;
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego została założona księga wieczysta.

Obowiązki spadkobierców

Sąd po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i notariusz po sporządzeniu i zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia zawiadomią sąd wieczystoksięgowy o kręgu spadkobierców. Sąd wieczystoksięgowy ujawni wówczas w księdze wieczystej stosowne ostrzeżenie o przejściu prawa spadkobierców przeciwko prawu spadkodawcy ujawnionemu w księdze wieczystej. Nie jest to jednak wpis prawa własności na rzecz spadkobierców.

Spadkobiercy zobowiązani są niezwłocznie po uzyskaniu tytułu do spadku (prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia) złożyć stosowny wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej.

UWAGA!

Sąd, chcąc spowodować ujawnienie prawa własności, może opieszałemu właścicielowi wymierzyć grzywnę w wysokości od 500,00 zł do 10 000,00 zł!

Wpis praw nabytych w drodze spadku

Wpis do księgi wieczystej w przypadku praw nabytych w drodze spadku następuje zawsze na wniosek spadkobiercy lub spadkobierców.

Do wniosku do sądu wieczystoksięgowego prowadzącego dla danego prawa księgę wieczystą należy dołączyć dokument stanowiący podstawę wpisu: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Wniosek o wpis praw nabytych w drodze spadku podlega opłacie sądowej w wysokości 150,00 zł.

Sąd zawiadamia o dokonanym wpisie wnioskodawcę oraz wszystkie osoby (uczestników), których prawa zostały ujawnione w księdze wieczystej.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat