W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Skreślenie myśliwego z listy członków koła łowieckiego – do dalej?

Myśliwy traci członkostwo w kole łowieckim na skutek skreślenia lub wykluczenia.

 

Skreślenie myśliwego z listy członków koła łowieckiego może nastąpić:

 1. z mocy prawa w przypadku:
 • rezygnacji z członkostwa w kole -> utrata członkostwa następuje z chwilą otrzymania przez koło łowieckie oświadczenia o rezygnacji;
 • utraty członkostwa w Zrzeszeniu -> utrata członkostwa następuje z chwilą zdarzenia;
 • śmierci -> utrata członkostwa następuje z chwilą zdarzenia.
 1. na podstawie decyzji Zarządu koła łowieckiego -> utrata członkostwa  następuje z chwilą, kiedy uchwała stanie się ostateczna (prawomocna).

 

Zarząd koła łowieckiego może skreślić myśliwego z listy członków gdy:

 • zalega z zapłatą składek członkowskich,
 • zalega z zapłatą innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie,
 • pomimo wezwania do zapłaty należności wobec koła łowieckiego myśliwy nie reguluje ich w pełnej wysokości lub uiszcza je po wyznaczonym terminie.

UWAGA! Zarząd koła łowieckiego jest uprawniony a nie zobowiązany do skreślenia myśliwego z listy członków koła łowieckiego z powodu zaległości w płatnościach. Wobec czego to od Zarządu koła łowieckiego zależy czy w ogóle i kiedy zainicjuje procedurę w tym zakresie.

 

Warunki dopuszczalności skreślenia myśliwego z listy członków koła łowieckiego:

 1. istnienie zaległości w zapłacie składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie;
 2. uprzednie wezwanie myśliwego za potwierdzeniem odbioru do uiszczenia zaległych składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie;
 3. wyznaczenie myśliwemu terminu na uiszczenie zaległych płatności w terminie nie krótszym niż 14 dni;
 4. wysłuchanie myśliwego przed podjęciem uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków koła łowieckiego.

 

Co należy rozumieć pod pojęciem „innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie”?

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów powszechnych za „inną opłatę uchwaloną przez walne zgromadzenie” należy rozumieć opłaty ściśle związane z samym stosunkiem członkostwa w kole łowieckim. „Inną opłatą” w rozumieniu § 31 ust. 2 Statutu PZŁ jest opłata, którą członek koła łowieckiego będzie zobowiązany uiścić z racji samej przynależności do koła łowieckiego. Do tych opłat nie można zaliczyć ekwiwalentu za prace niewykonane na rzecz koła łowieckiego. To, że opłata za niewykonaną na rzecz koła łowieckiego pracę została uchwalona przez walne zgromadzenie nie stanowi wystarczającej podstawy do zaliczenia jej do "innych opłat", o jakich mowa w § 31 ust. 2 Statutu PZŁ.

 

Kwestionowanie uchwały o skreśleniu myśliwego z listy członków z koła łowieckiego

W sprawie skreślenia z listy członków koła łowieckiego myśliwemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zgromadzenia. Odwołanie składa się:

 • na piśmie
 • w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • za pośrednictwem Zarządu koła.

 

Na co należy zwrócić uwagę przy sporządzeniu odwołania od uchwały o skreśleniu myśliwego z listy członków z koła łowieckiego:

 • czy przed podjęciem uchwały Zarząd koła łowieckiego wezwał myśliwego do zapłaty zaległości finansowych wobec koła łowieckiego;
 • czy przed podjęciem uchwały Zarząd koła łowieckiego umożliwił członkowi koła łowieckiego wypowiedzieć się w sprawie, która ma się stać przedmiotem uchwały (prawo do obrony);
 • czy Zarząd koła łowieckiego przedstawił dowody potwierdzające istnienie zaległości w zapłacie składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie;
 • czy uzasadnienie uchwał o skreśleniu z listy członków koła łowieckiego jest konkretne a nie tylko lakoniczne;
 • czy w uchwale znajduje się pouczenie o trybie odwołania (prawo do zaskarżenia uchwały).

 

Pamiętaj! Skreślenie z powodu zaległości finansowych nie zwalnia myśliwego z obowiązku ich uregulowania, a koło łowieckie może dochodzić ich zapłaty na drodze sądowej.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się co powinno zawierać odwołanie do walnego zgromadzenia koniecznie przeczytaj wpis -> Jak napisać odwołanie od uchwały zarządu koła łowieckiego o wykluczeniu myśliwego z koła?

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat