W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Odmowa przyjęcia do koła łowieckiego – co dalej?

Aby zostać członkiem koła łowieckiego należy w pierwszej kolejności złożyć w Zarządzie koła deklarację według wzoru określonego w załączniku do Statut PZŁ. Decyzję w zakresie przyjęcia lub odmowy przyjęcia do koła podejmuje Zarząd koła w formie uchwały w terminie 90 dni od dnia otrzymania deklaracji. Zgodnie ze Statutem PZŁ termin
90-dniowy ma charakter instrukcyjny, a jego bezskuteczny upływ nie powoduje uzyskania przez zainteresowanego statusu członka koła łowieckiego.

 

Następnie Zarząd koła w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do koła łowieckiego doręcza ją zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia (potencjalnemu nowemu członkowi koła łowieckiego) oraz powiadamia o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka do koła dotychczasowych jego członków drogą elektroniczną lub w inny sposób określony przez walne zgromadzenie.

 

Pamiętaj! Członkowie koła w liczbie co najmniej 1/3 dotychczasowego składu mają prawo zaskarżyć uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka do koła. Więcej informacji znajdziesz tutaj -> Jak zablokować przyjęcie nowego członka do koła łowieckiego?

 

Uchwała w przedmiocie nie przyjęcia nowego członka do koła łowieckiego musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwołania.

 

Jak zaskarżyć uchwałę o odmowie przyjęcia do koła łowieckiego?

 

Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu (potencjalnemu nowemu członkowi koła łowieckiego) przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia koła, które należy złożyć pisemnie za pośrednictwem Zarządu koła.

Termin na złożenie odwołania to 14 dni od dnia doręczenia uchwały o odmowie przyjęcia do koła.

 

Odwołanie od uchwały o odmowie przyjęcia do koła łowieckiego powinno zawierać m.in.:

  • wskazanie uchwały, od której składane jest odwołanie,
  • wskazanie zarzutów, które stawiasz decyzji zarządu koła łowieckiego,
  • wniosek o uchylenie uchwały,
  • czytelny podpis.

W wyniku rozpatrzenia odwołania Walne Zgromadzenie koła może m.in. zmienić zaskarżoną uchwałę i orzec co do istoty sprawy, czyli decydować o przyjęciu zainteresowanego do koła łowieckiego.

Ważne! Uchwała Walnego Zgromadzenia koła podjęta w związku z odwołaniem od uchwały o odmowie przyjęcia do koła łowieckiego musi zawierać uzasadnienie.

 

Pamiętaj! Od ostatecznej uchwały walnego zgromadzenia odwołanie nie przysługuje oraz nie można je zaskarżyć w trybie przewidzianym w art. 33 ust. 6 ustawy – Prawo łowieckie (odwołanie do sądu okręgowego). Jednakże, gdy uchwała o odmowie przyjęcia do koła łowieckiego jest niezgodna z prawem lub Statutem PZŁ (np. nie zawiera wymaganego uzasadnienia) to może zostać uchylona w trybie nadzoru.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat