W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Egzekucja przedawnionego długu

Wielu dłużników nie kontroluje swojego zadłużenia. Bardzo często powodem takiej sytuacji jest brak wiedzy - czy jakiś dług uległ już przedawnieniu, czy nie.

Wiele osób zastanawia się, czy komornik sądowy może egzekwować dług przedawniony? Odpowiedź jest POZYTYWNA. W praktyce często do komornika sądowego wpływają wnioski o egzekwowanie długów przedawnionych. Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym oznacza obowiązek po stronie komornika sądowego wszczęcia egzekucji. Co istotne - komornik sądowy nie został upoważniony do badania zasadności i wymagalności roszczenia objętego tytułem wykonawczym. W związku z tym komornik sądowy w żaden sposób nie ustala czy egzekwowany dług jest przedawniony.  Organ egzekucyjny nie posiada także wiedzy z jakiego tytułu pochodzi zobowiązanie dłużnika. Komornik sądowy sprawdza wyłącznie czy wniosek egzekucyjny spełnia wymogi formalne.

Dłużnik ma możliwość obrony przed egzekucją przedawnionego długu. Środkiem takiej obrony jest powództwo przeciwegzekucyjne wytaczane przed sądem miejsca zamieszkania dłużnika. Warto pamiętać, że zarzut przedawnienia nie jest badany przez Sąd z urzędu, dlatego konieczna jest inicjatywa dłużnika.

Przedawnienie polega na tym, że po upływie określonego, wynikającego z przepisów prawa czasu, wierzyciel traci prawo do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia. Jednakże nie oznacza to, że dług przestaje istnieć. Aktualnie roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym (np. wyrok, nakaz zapłaty) przedawniają się z upływem lat sześciu od uprawomocnienia się orzeczenia (do dnia 8 lipca 2018 r. termin przedawnienia wynosił lat dziesięć), z wyjątkiem odsetek stwierdzonych w orzeczeniu - termin ich przedawnienia wynosi trzy lata.

Jeśli wierzyciel złoży do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji po upływie w/w terminów, dłużnik będzie mógł bronić się przed egzekucją wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne domagając się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego ze względu na przedawnienie dochodzonej należności lub samych odsetek. Zarzut przedawnienia wnosi się do sądu, a nie komornika sądowego.

Reasumując: aktualnie wierzyciel ma sześć lat na to, by od momentu uzyskania tytułu wykonawczego wszcząć egzekucję (w przypadku odsetek jest to termin trzyletni). Bieg przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem może zostać przerwany na skutek określonych czynności zmierzających do zaspokojenia wierzyciela np. wszczęcia egzekucji. Jeśli dłużnik spłaci swój dług (w tym dług przedawniony) to nie ma prawa domagać się jego zwrotu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat