W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Przedsądowe wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej – co robić?

Jeśli czytasz ten artykuł to zapewne otrzymałeś od firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty, z którego wynika, że jesteś zobowiązany do zapłaty kwoty X, w tym bardzo wysokich odsetek i kosztów windykacji w określonym czasie pod rygorem skierowania sprawy do komornika sądowego. W pierwszej kolejności należy zastanowić się: 

  • czy posiadasz nieuregulowane zobowiązania, 
  • w jakiej wysokości, 
  • kto jest wierzycielem, 
  • kiedy powstało zadłużenie? 

Należy pamiętać, że wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej niczego nie oznacza i do niczego nie zobowiązuje. Wezwanie do zapłaty to tylko pismo – wysyłane najczęściej listem zwykłym (przesyłka nierejestrowana). Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty przesłane listem „niepoleconym” to musisz wiedzieć, że firma windykacyjna nie posiada dowodu jej doręczenia, nie ma żadnej wiedzy, że zapoznałeś się z jej treścią, a nawet, że mogłeś to uczynić. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem we wstępnej fazie windykacji pisemnej jest ignorowanie przesyłek niepoleconych. Dzięki temu nie ujawnisz bądź nie potwierdzisz firmie windykacyjnej swoich danych (np. numer telefonu, adres zamieszkania), jak również nie uznasz w sposób nieumyślny zadłużenia.

Czy zastanawiałeś się dlaczego firmy windykacyjne nie straszą sądem, tylko od razu komornikiem sądowym? Komornik sądowy może prowadzić postępowanie egzekucyjne tylko wówczas, gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy (np. wyrok, nakaz zapłaty) - tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. W związku z tym aby komornik sądowy mógł egzekwować dług trzeba udowodnić w sądzie istnienie nieuregulowanego zobowiązania – i to jest właśnie szansa dla każdego rzekomego dłużnika. W żaden inny sposób nie da się uniknąć spłaty rzekomego długu, jak tylko w sądzie, a każde inne działanie, tj. negocjacje, wpłaty czy podpisanie ugody to samobójstwo.

Firma windykacyjna bardzo często reprezentuje podmiot, który rzekomo nabył dochodzoną wierzytelność np. od banku lub operatora sieci komórkowej. Niestety brak jakichkolwiek załączonych dokumentów do wezwania i lakoniczność informacji udzielonych przez firmę windykacyjną powoduje, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować z czego wynika zobowiązanie, czy faktycznie istnieje, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie. Dodatkowo firma windykacyjna bardzo często proponuje zawarcie ugody lub rozłożenie zadłużenia na raty wraz z umorzenie części zobowiązania po uregulowaniu określonej kwoty. 

Czy warto podpisać ugodę lub spłacać wskazane we wezwaniu do zapłaty zobowiązanie zgodnie z zaproponowanym harmonogramem płatności?

W przypadku małych kwot zadłużenia, które wynikają np. z niezapłaconego mandatu, rachunku za abonament telefoniczny czy chwilówki, gdy kwota zadłużenia nie przekracza 1.000,00 zł czy nawet 2.000,00 zł, a dług nie jest przedawniony – warto zastanowić się nad spłatą takiego zadłużenia lub podpisaniem ugody zanim sprawa trafi do sądu. Szanse na wygraną w w/w przypadkach są mniejsze niż w przypadku sprzedanych zobowiązań bankowych, a potencjalne koszty procesu i koszty egzekucji w razie przegrania sprawy znacznie zwiększą kwotę zadłużenia. W takim przypadku rekomenduję spłatę zadłużenia, ponieważ statystycznie jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie, oczywiście jeżeli posiadasz wystarczające środki finansowe. 

Z kolei gdy firma windykacyjna wzywa do zapłaty znacznych kwot, które wynikają np. z umów kredytowych, przed podpisaniem ugody rekomenduję sprawdzić:

  • komu będziesz płacić – jak sprawdzić? Wezwać firmę windykacyjną do przesłania dokumentu, z którego wynikałoby, że wierzyciel faktycznie nabył dochodzoną wierzytelność,
  • czy zobowiązanie istnieje i w jakiej wysokości, tj. z jakiego stosunku prawnego wynika wierzytelność – jeśli masz wątpliwości zażądaj przesłania dokumentów potwierdzających fakt istnienia zobowiązania np. kserokopii umowy.
  • wysokość odsetek – nabywca wierzytelności żądając odsetek, powinien wskazać ich wysokość oraz datę, od której są naliczane. Nadto aby wierzyciel miał prawo do naliczania odsetek wyższych niż ustawowe, możliwość taka musi zostać zastrzeżona w zawartej umowie i w razie wątpliwości umowa taka powinna zostać okazana dłużnikowi.
  • czy zobowiązanie nie uległo przedawnieniu.

Należy pamiętać, że przed podpisaniem ugody wierzyciel może nie posiadać niezbitego dowodu na istnienie długu co do zasady jak i co do wysokości. Podpisana ugoda czy każda wpłata może być potraktowana jako uznanie długu i przerwanie biegu przedawnienia.

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej to nie zawahaj się skonsultować w tej sprawie z prawnikiem.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat