W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Alimenty w dobie epidemii

Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia najczęściej na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Alimenty mogą być regulowane na podstawie:

  • wyroku Sądu zasądzającego alimenty,
  • postanowienia Sądu zabezpieczającego roszczenia alimentacyjne,
  • zgodnych ustaleń osoby uprawnionej i osoby zobowiązanej do płacenia alimentów np. w formie ustnego porozumienia, pisemnej ugody.

„W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego – art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

  1. Z punktu widzenia osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

W przypadku gdy alimenty zostały ustalone np. w wyroku zasądzającym alimenty a osoba zobowiązana do ich płacenia nie jest w stanie regulować bieżące raty alimentacyjne wtedy warto rozważyć złożenie do Sądu:

  • pozwu o obniżenie alimentów,
  • pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jednak aby taki pozew przyniósł oczekiwany rezultat w postaci obniżenia alimentów/uchylenia obowiązku alimentacyjnego, należy wykazać, że po wydaniu poprzedniego orzeczenia zmieniła się sytuacja stron.

Zmiana sytuacji może dotyczyć zdolności majątkowych lub zarobkowych stron, albo zakresu uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentów, przy czym zmiana powinna być istotnatrwała.

Okoliczności uzasadniające zmianę orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego to np.:

  • pogorszenie stanu zdrowia i związany z tym spadek dochodów, konieczność ponoszenia kosztów leczenia czy rehabilitacji,
  • utrata zatrudnienia spowodowana np. redukcją etatów, likwidacją pracodawcy lub Twoją długotrwałą chorobą, co uniemożliwia osiąganie dotychczasowych dochodów.

Pamiętaj! Wszystkie okoliczności dotyczące zmiany sytuacji musisz udowodnić. Sąd nie będzie szukał dowodów i nie uwierzy Ci na słowo. Po drugie liczą się tylko dowody dotyczące zmian, jakie zaszły od ostatniego wyroku. Nie możesz wykorzystać argumentów, które już raz Sąd oceniał, nawet jeśli ich nie uwzględnił.

  1. Z punktu widzenia osoby uprawnionej do alimentów.

W przypadku gdy alimenty zostały ustalone np. w wyroku zasądzającym alimenty a osoba zobowiązana do ich płacenia nie reguluje ich w terminie wtedy należy jak najszybciej skierować sprawę do komornika sądowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Co w przypadku gdy alimenty regulowane są za pośrednictwem Komornika Sądowego?

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów przestanie regulować swoje zobowiązanie warto uzyskać postanowienie o bezskuteczności egzekucji i jak najszybciej złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Co w przypadku gdy dotychczas alimenty były dobrowolnie płacone na podstawie zgodnych ustaleń?

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów przestanie regulować swoje zobowiązanie warto skierować sprawę do Sądu celem uzyskania wyroku zasądzającego alimenty.

Jednakże przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych zalecam podjęcie próby polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Dlaczego? Po pierwsze brak płatności alimentów czasem nie wynika ze złej woli osoby zobowiązanej do ich płacenia (np. utrata zatrudnienia, a w konsekwencji brak środków finansowych). Po drugie w pozwie o alimenty jesteśmy zobowiązani udowodnić czy przed skierowaniem sprawy do Sądu dążyliśmy do polubownego załatwienia sporu. Skoro musimy udowodnić podjęcie próby ugodowego rozwiązania sprawy warto zadbać o jej materialny wymiar w postaci korespondencji tradycyjnej, elektronicznej czy nawet wiadomości sms.

 

ALIMENTY- co jeszcze warto wiedzieć!

Pamiętaj! możesz żądać obniżenia/uchylenia alimentów z datą wsteczną i to na kilka lat wstecz.

Sprawy sądowe w przedmiocie alimentów to zawsze kilka miesięcy oczekiwania na wynik sprawy (zasądzenie/ obniżenie/uchylenie alimentów). Co oznacza, iż albo przez pewien czas nie posiadasz środków finansowych na utrzymanie siebie/dziecka albo jesteś zobowiązany płacić alimenty w dotychczasowe wysokości. Dlatego aby temu zapobiec czasem warto wnieść o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania sprawy w Sądzie.

W ten sposób dajesz Sądowi możliwość zasądzenia/obniżenia/uchylenia alimentów już na czas trwania procesu. Możesz też wnosić, ażeby sąd wstrzymał działania Komornika Sądowego. Nie zawsze się to udaje, bo Sąd podejmie takie działania, tylko jeśli przedstawisz naprawdę mocne argumenty, ale warto spróbować.

Pamiętaj! Sąd rozpatrując sprawę o zasądzenie/ obniżenie/uchylenie alimentów zawsze bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat