W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć
do samego końca.
Paulo Coelho
Kancelaria Radcy Prawnego

- Radca Prawny Anna Rentflejsz

Prawo do leczenia bólu

W dniu 11 maja 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 836).

Znowelizowane przepisy wprowadziły m.in. prawo każdego pacjent do leczenia bólu (art. 20 a ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, nowe prawo pacjenta rodzi obowiązek podejmowania działań polegających na:

  • określeniu stopnia natężenia bólu,
  • leczeniu bólu,
  • monitorowaniu skuteczności tego leczenia

(art. 20 a ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Do dnia 10 maja 2017 r. ustawowy obowiązek leczenia bólu i innych cierpień obowiązywał tylko w opiece paliatywnej, stosowanej u pacjentów w terminalnych stadiach choroby (art. 20 ust. 2 zd. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - uchylony z dniem 11 maja 2017r.).

Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do leczenia bólu przysługuje każdemu pacjentowi bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu.

W połowie maja 2018 r. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia określającego standardy organizacyjne opieki w dziedzinie świadczeń z zakresu rozpoznania, leczenia i monitorowania bólu, niezależnie od jego przyczyny. Rozporządzenie to zagwarantuje skuteczną realizację uprawnień pacjenta związanych z leczeniem bólu na każdym etapie choroby.

Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu będą mogły być udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym oraz w lecznictwie ratunkowym. W przypadku udzielania tych świadczeń zdrowotnych podstawowym narzędziem będzie Karta Oceny Nasilenia Bólu, która zawierać ma m.in. pytania ankietowe, jakie lekarz powinien zadać pacjentowi w zakresie odczuwania bólu, m.in. by określić miejsca dolegliwości oraz ich nasilenie. Karta Oceny Nasilenia Bólu będzie sporządzana w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych leczenia bólu, która następnie zostanie dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta.

Projektowany standard organizacyjny leczenia bólu został opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu.

Opinie i uwagi do projektu w/w rozporządzenia można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2018 r.

Podmioty leczące ból, będą miały obowiązek dostosować swoją działalność do wymagań wprowadzonych rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Reasumując w ciągu najbliższych miesięcy prawo do leczenia bólu przysługujące każdemu pacjentowi stanie się „codziennym i realnym obowiązkiem” wszytkach lekarzy i podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce. A każdy lekarz poza leczeniem podstawowej choroby, czyli przyczyny dolegliwości zobowiązany będzie zajmować się również łagodzeniem bólu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji (dane do kontaktu znajdą Państwo w zakładce -> KONTAKT).

 

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.

czytaj więcej
zamknij komunikat